Mca alkmaar gynaecologie

Verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde

Advertentie

12 gynaecologen in Alkmaar - zorgkaartNederland

Patienten worden dan op korte termijn uitgenodigd voor een consult bij de gynaecoloog. Contactpersoon/contactpersonen Gynaecologie/Obstetrie: cai stramrood im evers Psychiatrie: h coppens d clarenbach Medische Psychologie: y zaal l de ridder Medisch maatschappelijk werk: t westdijk 1e lijns verloskundigen: d roorda n van den heuvel Kindergeneeskunde: p hogeman a yska apotheek: m malingre apeldoorn gelre ziekenhuizen, multidisciplinaire pop-polikliniek. Een multidisciplinaire bespreking met de gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werk, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en een medewerker van de afdeling Preventie, waarin het behandelplan besproken en waar nodig bijgesteld wordt. Een goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners en de huisarts. Deeltijdbehandeling in groepsverband voor zwangeren met psychiatrische problematiek. Een uitgebreid aanbod van psychologische begeleiding. Diverse vormen van individuele begeleiding en consultatie bij diverse disciplines tijdens de zwangerschap. De mogelijkheid voor een klinisch kraambed op de afdeling Verloskunde.

Specialisten van noordwest ziekenhuisgroep, locatie alkmaar

Stevens, psychiater, hoofd scbs, dhr. Geerling, verpleegkundig specialist ggz, teamleider scbs, uitgebreidere informatie almere flevoziekenhuis, pop-poli, extra zorg poli pop-poli doelgroep Vrouwen met kinderwens en zwangeren verwezen door huisarts of verloskundige met psychiatrische problematiek en al dan niet gebruik van psychofarmaca eerder als traumatisch beleefde bevalling al dan niet gevolgd. Tang, tel, email polikliniek verloskunde en Gynaecologie hospitaalweg 1 1315 ra almere telefoon: Fax: Contactpersonen. Frohn, psychiater Amersfoort meander Medisch Centrum doelgroep Zwangere vrouwen met psychofarmaca gebruik of (nogelijk) psychische aandoeningen (depressie, angststoornissen, ptss). Tevens voor (preventief) advies na psychische klachten in een eerdere zwangerschap of kraambed of in het verleden, en voor begeleiding bij psychische problemen na de bevalling (trauma/ptss, angst, depressie, kraambedpsychose). Aanbod Intake bij gynaecoloog, zwangerschapsbuik waarna zo nodig verwijzing naar psychiater, psycholoog, maatschappelijk werk, of psychiatrisch/pit verpleegkundige. Maandelijks worden alle patienten multidisciplinair besproken door een team van gynaecologen (in opleiding psychiaters (in opleiding psychologen, kinderarts, ziekenhuisapotheker, maatschappelijk werkster en 1e lijns verloskundigen uit de regio. Veel patienten worden 1 of enkele keren gezien door de gynaecoloog (en psychiater) en kunnen verder bij hun eigen verloskundige onder controle blijven. De huisarts en verloskundige krijgen bericht van het advies van het pop-team. Aanmelding Patienten kunnen onder vermelding van "verwijzing pop-team" door verloskundige, huisarts, psychiater of psycholoog worden aangemeld bij de polikliniek verloskunde:.

Als het weefsel kwaadaardig is, verwijdert de gynaecoloog ook de baarmoeder, lymfeklieren en het vetschort (omentum). Verder neemt de gynaecoloog hele kleine stukjes weefsel (biopten) weg van het buikvlies. Al het weggenomen weefsel wordt na de operatie onderzocht. Afhankelijk van de 6 7 aan- summary of afwezigheid van kwaadaardige cellen bepaalt de gynaecoloog de uitgebreidheid, oftewel het stadium, van de eierstokkanker. Afhankelijk van het stadium krijgt u na de operatie zo nodig chemotherapie. Debulkingsoperatie in cgoa - bij hoge kans en zichtbare uitzaaiingen Bij een hoge kans op eierstokkanker (rmi hoger dan 200) mét zichtbare aanwijzingen van uitzaaiingen en/of uitbreiding buiten de eierstok - of als het na onderzoek van een biopt al bekend is dat u eierstokkanker. Dit wordt een debulkingsoperatie genoemd. Na deze operatie volgt altijd chemotherapie. Als het niet mogelijk is om de debulkingsoperatie meteen goed uit te voeren, kan het zijn dat u eerst een aantal chemokuren krijgt.

Maatschap Gynaecologen mca alkmaar - drimble

Poliklinische afspraken, zo nodig ook moeder-kind opname. Aanmelding via polikliniek verloskunde: fax, onder vermelding van topop (twents overleg. Uitgebreidere informatie, zoeken onder psychiatrie, topop almelo/deventer dimence, specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (scbs) doelgroep en aanbod Het specialistisch centrum werkt vanuit twee locaties van Dimence, te weten: Westerdok te Almelo en pikeursbaan te deventer. Binnen het specialistisch centrum is speciale aandacht voor vrouwen met een zwangerschapswens of vrouwen die zwanger zijn. Het gaat hierbij niet louter om vrouwen met een bipolaire stoornis, maar het scbs biedt specialistische zorg aan alle zwangeren met een (vermoeden van) een psychiatrische stoornis. Het aanbod bestaat uit een kinderwenspoli, ambulante behandeling, advisering, bieden van consultatie. Binnen Dimence is een dagbehandeling voor zwangeren met een psychiatrische stoornis en tevens bestaat de mogelijkheid om moeders met hun baby op te nemen (waarbij de baby s nachts thuis verblijft). In deventer martens is een nauwe samenwerking tussen Dimence en het deventer ziekenhuis in de vorm van een zgn pop-poli. Aanmelding Dimence, scbs, bipolaire Stoornissen Westerdok, haven noordzijde 45, 7607 es almelo pikeursbaan 3, 7411 gt deventer postadres) Postbus 398, 7600 aj almelo telefoonnummer: Contactpersonen.

Verwijdering van eierstokken in mca - bij lage kans Bij een lage kans op eierstokkanker (rmi lager dan 200) worden 1 of beide eierstokkanker in mca verwijderd. Dit gebeurt met een kijkoperatie met meerdere kleine sneden of een operatie met 1 snede. Na de operatie onderzoekt de patholoog het verwijderde weefsel. Als blijkt dat het weefsel toch kwaadaardig is, volgt een zogenoemde stadiëringsoperatie in het cgoa. Stadiëringsoperatie in cgoa - bij hoge kans zonder zichtbare uitzaaiingen Bij een grote kans op eierstokkanker (rmi hoger dan 200) zónder zichtbare uitzaaiingen op de echo en ct-scan, wordt u geopereerd in het cgoa. Bij deze operatie worden de beide eierstokken verwijderd en tijdens de operatie onderzocht door de patholoog. Als het weefsel goedaardig is, wordt de operatie afgerond.

Alkmaar: reviews en (kwaliteits

Beste specialist Gynaecologie (gynaecoloog) in Alkmaar

Andere tumormerkstoffen Behalve ca125 kunnen ook de waarden van het cea (carcino-embryonaal antigen) en bepaalde hormonen zoals estradiol, inhibine of zwangerschapshormoon verhoogd zijn bij eierstokkanker. Rmi op basis van alle uitslagen en onderzoeken probeert uw gynaecoloog zich een zo goed mogelijk beeld te vormen van de oorzaak van uw klachten en eventuele afwijkingen in de eierstok(ken). Om te bepalen hoe groot de kans is dat uw klachten het gevolg zijn van (uitgezaaide) eierstokkanker, maakt de gynaecoloog ook gebruik van een zogenoemde risk of Malignacy Index (RMI). Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt als tijdens het onderzoek een cyste (holte met vocht) in de eierstok wordt gevonden. Met deze rmi right berekent de gynaecoloog hoe groot de kans is of het om een onschuldige afwijking gaat, of dat er toch sprake kan zijn van eierstokkanker. 5 6 eierstokkanker Ingrijpend de ontdekking van eierstokkanker en de behandeling kunnen lichamelijk en geestelijk ingrijpend zijn.

We adviseren u om met uw partner, familie, vrienden, lotgenoten en/of andere naasten over uw gevoelens en/of zorgen te praten. U kunt met vragen ook altijd terecht bij uw arts en/of casemanager van mca. De casemanager is gedurende de hele behandeling uw vaste aanspreekpunt. Zie ook de casemanager, uw vaste aanpreekpunt verderop in deze folder. Behandeling van eierstokkanker Afhankelijk van het stadium wordt eierstokkanker met 1 of meerdere operaties behandeld. Dit gebeurt in mca of in het cgoa (Centrum voor Gynaecologische Oncologie amsterdam). Afhankelijk van het stadium van de eierstokkanker krijgt u na de operatie zo nodig chemotherapie.

Hoe minder eisprongen, des te kleiner de kans op eierstokkanker. 3 4 eierstokkanker Uitzaaiingen bij eierstokkanker eierstokkanker kan zich op verschillende manieren uitbreiden: door directe doorgroei in naburige organen door loslatende cellen die in de buikholte terechtkomen via de lymfevaten via de bloedbaan Stadium Als de kanker alleen in 1 of beide eierstokken en het. Als de kanker zich naar andere plaatsen heeft uitgezaaid, spreken we van een vergevorderd stadium. Klachten bij eierstokkanker eierstokkanker veroorzaakt vaak pas in een later stadium klachten. Onder andere door groei van de eierstok(ken) en/of toename van buikvocht. U kunt dan last krijgen van: een dikkere buik het gevoel dat er iets in uw buik zit vage maag- en/of darmklachten in een enkel geval acute pijn en/of onregelmatig bloedverlies (als de eierstok om zijn eigen as draait) Onderzoek bij eierstokkanker Om.


Dit zijn een soort eiwitten. Bij eierstokkanker kan de waarde (hoeveelheid) van deze 4 5 eiwitten in het bloed verhoogd zijn. Ook geeft het tijdens de behandeling een beeld van het verloop van de ziekte. CA125 Een van de tumormerkstoffen bij eierstokkanker is CA125 (carcinogenic antigen). De waarde van CA125 is verhoogd bij: 4 van de 10 vrouwen met eierstokkanker in een vroeg stadium 8 van de 10 vrouwen met gevorderde eierstokkanker Een verhoogde ca125-waarde hoeft niet altijd te wijzen op eierstokkanker. De waarde kan ook verhoogd zijn bij vleesbomen in de baarmoeder of een ontsteking in de buikholte. Bij de controles na de behandeling van eierstokkanker wordt de ca125- waarde in principe niet bepaald. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het terugkomen van de kanker (een recidief) weliswaar eerder wordt opgespoord, maar dat het geen overlevingswinst oplevert. Terwijl eventuele behandeling wel de kwaliteit van leven vermindert.

Maartje balk - anios verloskunde en gynaecologie - medisch

De aandoening komt vaker voor bij oudere vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Eierstokkanker komt ook vaker voor bij vrouwen die draagster zijn van een erfelijke afwijking in bepaalde genen (brca1- of van brca2-gen). Erfelijkheid over het ontstaan van eierstokkanker is nog maar weinig bekend. Wel is bekend dat bij ongeveer hout 10 van de vrouwen erfelijkheid een rol speelt. Deze vrouwen zijn draagster van een erfelijke afwijking in bepaalde genen (brca1 of brca2). Hierdoor hebben zij ook een verhoogde kans op borstkanker. Aantal eisprongen Er zijn verder aanwijzingen dat de kans op eierstokkanker mogelijk samenhangt met het aantal eisprongen dat een vrouw in haar leven gehad heeft.

mca alkmaar gynaecologie

1 eierstokkanker Afdeling gynaecologie 2 Inhoudsopgave wat is eierstokkanker? 3 Onderzoek bij eierstokkanker 4 Behandeling van eierstokkanker 6 na de behandeling 7 Kans op genezing 8 Controles 9 de casemanager, uw vaste aanspreekpunt 9 meer informatie 10 Uw vragen 10 Notities 10 2 3 In overleg met uw gynaecoloog worden uw (buik)klachten in Medisch. Mogelijk zijn uw klachten het piernas gevolg van eierstokkanker. In deze folder vindt u uitleg over eierstokkanker en onderzoek en behandeling bij eierstokkanker. Eierstokkanker is een kwaadaardige aandoening die uitgaat van het weefsel van de eierstok. Kankercellen kunnen losraken en in de buikholte terechtkomen, waar ze met het buikvocht worden meegenomen. Zo kunnen er uitzaaiingen ontstaan in de lymfklieren, in de buikholte, bij het middenrif en eventueel in de longen. Ook kan het buikvlies door de uitzaaiingen extra vocht aanmaken, dat zich in de buik ophoopt (ascites). In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 1100 vrouwen eierstokkanker.

Blok, kinderarts-neonatoloog, afdeling psychiatrie ggz noordHolland, locatie mca. Nmp cornelissen, psychiater, medisch Centrum Alkmaar. Wilhelminalaan 12 1815 jd alkmaar, telnr, almelo ziekenhuisgroep Twente. Doelgroep, vrouwen met psychiatrische problemen (in de voorgeschiedenis of met belaste familie anamnese verslavingsproblematiek of multipele psychosociale problemen, die zwanger zijn, zwanger willen worden, of pas bevallen zijn. Aanbod, multidisciplinaire behandeling door gynaecoloog, psychiater, kinderarts, medisch maatschappelijk werk, psychiatrisch verpleegkundige en verloskundige. Ook afgestemd met eigen behandelaar in de eerste lijn.

Na de intake infarctus worden afspraken gemaakt voor de periode rond de bevalling in het ziekenhuis. Postpartum kunnen patiënten worden gezien in het ziekenhuis waarna indien geïndiceerd verder zorg ingezet kan worden. Te denken valt aan inzet Psychiatrische Thuiszorg in de thuissituatie postpartum. Postpartum kort poliklinisch vervolg bij de afdeling psychiatrie van ggz noordholland noord, centrum ziekenhuispsychiatrie. Mocht verdere zorg geïndiceerd zijn worden vrouwen door verwezen naar passende hulpverlening. Overleg met derde instanties, oa amk volgt met korte lijnen via de betrokken maatschappelijk werker. Indien patiënten reeds in zorg zijn bij andere hulpverleners in de regio kunnen zij worden verwezen voor een eenmalig consult en adviezen en/of afspraken rond de bevalling naar de pop poli. Preconceptioneel advies betreft eveneens een eenmalige intake met adviezen.

Obs/Gyn studies - studies-obsgyn home

Behandelcentra, alkmaar, medischCentrum Alkmaar ism. Pop poli te Alkmaar, samenwerking Medisch Centrum Alkmaar en ggz noordHolland. Pop poli is een werkgroep bestaande uit een kinderarts, gynaecoloog, psychiater, maatschappelijk werker, nurse practitioner kindergeneeskunde, consultatief psychiatrisch verpleegkundige en een klinisch verloskundige die 1x per 2 maanden bij een komt om de pop poli op een eenduidige manier vorm te geven en nieuwe inzichten. Doelgroep, zwangere vrouwen met een actuele auto psychiatrische stoornis, dan wel een reële verwachting op het ontstaan van een psychiatrische stoornis tijdens de zwangerschap of postpartum en zwangere vrouwen met psychofarmaca gebruik. Vrouwen met een actuele psychiatrische voorgeschiedenis en/of psychofarmaca gebruik die een zwangerschapswens hebben voor een preconceptioneel advies. Momenteel nog beperkt tot vrouwen die gaan bevallen in het Medisch Centrum Alkmaar. Aanbod, intake bij de pop poli, ggz noordHolland noord, locatie mca, afdeling psychiatrie.

Mca alkmaar gynaecologie
Rated 4/5 based on 712 reviews

Advertentie
mca alkmaar gynaecologie
Alle artikelen 47 Artikelen
Afdeling gynaecologie, mCA telnr : de afdeling gynaecologie van het mca, huisartsen, verloskundigen kunnen de huisarts een. afslankstudio specialisatie gynaecologie 37 super swamper irok lampo stage lighting samweber stefan tennis delhi safari to forgive mp3.

5 Commentaar

  1. Knitting in the round this way works best when using a needle with a cable length that matches the circumference of your project). einer Venenschwäche ( Thrombose, lungenembolie, wassereinlagerungen/Ödem, offenes bein /Ulcus) beruhen gar meist auf Jahrzehnten der. De pijn doet zich dan eerst in de onderrug voor om daarna uit te stralen langs de betrokken zenuw (ischiaspijn). Dvt has no proximal component.

  2. Ga naar: navigatie, zoeken. Het g-voetbalweekend, een 3 daags. Effective treatment of stroke can prevent long-term disability and save lives. Voeten kunnen zowel in de lengte als in de breedte doorzakken.

  3. Be en voor kortingscode actie updates van. Kom erachter waar jouw pijn vandaan komt en bestel de juiste inlegzolen online. Vriendelijke groet, verdanov nathalie ik heb 1 week geleden de spuit in mijn. facialgie trigeminusneuralgie, neuralgie van de vijfde hersenzenuw Trigeminus, neuralgie.

  4. Die einnahme der Pille beeinflusst die wahrscheinlichkeit, eine. How do you trace the path of a blood cell from the right leg femoral vein to the large intestines? Volg dan de training zakelijk schrijven meer lezen? Van der Valk hotels. Identify a point approximately 1 cm below the inguinal ligament and.5-1 cm medial to the femoral arterial pulsation.

  5. Gynäkologie : Radation mca indikationen - radation Mamma und Thoraxwand bei bei invasiven Cas und dcis zur rezidivprophylaxe möglich perkutan mit 50y auch bei. Manon Komen of Medisch Centrum Alkmaar, alkmaar mca. Read 9 publications, and contact Manon Komen on ResearchGate, the professional network for scientists. Mca (Mucin like carcinoma associated antigen) is used as a marker for the follow-up. Title: Zentralblatt für Gynäkologie volume: 118 issn: iso abbreviation.

  6. Typically replies within a day. Contact Gynaecologisch Centrum Alkmaar on Messenger. In ons Zelfstandig Behandel Centrum verrichten wij poliklinische gynaecologie. Startpagina netherlands alkmaar verloskunde en gynaecologie in Alkmaar. A gynaecologisch Centrum Alkmaar Comeniusstraat 3 Alkmaar, 1817.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*